Евро консултиране

Възможности за финансиране на инвестиционни проекти по Европрограми. Консултиране на публичния и частния сектор. Анализ на ЕС законодателство в необходимата област. Индивидуални решения за директно усвояване на средства от ЕС.

Бизнес консултиране

Анализ и проучване на всички параметри на проекта. Консултиране на публичния и частния сектор в синхрон с приложенията от Европейските норми и директиви на управление и контрол.

Трудово консултиране

Предоставяме възможността на своите клиенти да получат отговори на въпроси, касаещи стратегическото развитие на бизнеса, финансови механизми, подпомагане за получаване на финансиране и др.

Консултиране и скалиране

Предоставяме възможността на своите клиенти да получат отговори на въпроси, касаещи стратегическото развитие на бизнеса, финансови механизми, подпомагане за получаване на финансиране и др.

Маркетинг и стратегии

Подсилване и стабилизиране на маркетинговите планове, изготвени за да запълват пазарни нужди и да постигат маркетингови цели. динамични и интерактивни действия.

Автоматизиране

Оптимизиране на енергийните процеси, иновации и конкурентоспособност за зелена енергия и еко грижа за околната среда. Решения от възобновяеми източници на енергия: електрически, соларни и ВОДОРОДНИ.

Заявете консултация с наш експерт

Вашата бизнес идея е пътят към Вашия успех!

Кои сме ние?

_
Консултантска компания подпомагаща предимно бизнеса. Портфолиото от одобрени проекти включва проекти по Конкурентоспособност и иновации в предприятията (ОПИК), Програма за развитие на селските райони (ПРСР), Норвежки финансов механизъм. Ние предлагаме комплексно консултиране, което включва предпроектно консултиране, разработване и управление на Вашите европейски проекти.

Бизнес модели и механизми за развитие и конкурентоспособност

Разполагаме с повече от 15 години опит в сферата на финансите, инвестициите и управлението.

Request a Free Call Back

_

  Ние подпомагаме Растежа  на вашият бизнес.
  Финансирането е обект, който се занимава с изследване на инвестициите. Включва динамиката на активите и пасивите във времето при условия на различна степен на несигурност и риск.
  img2
  img4

  Всеки бизнес е просто идея как да направиш живота на хората по-добър.

  БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

  • Стратегия без фундаментални и експертни съвети
  • VR GROUP Модел

  Опитът ни показва

  _
  100%

  Изготвяне на бизнес план

  95%

  Бранд мениджмънт

  95%

  Анализ на средата и оценка на ресурсите

  90%

  Анализ на риска и оценка на въздействието

  Вие – какво мислите по въпроса…

  _

  Има много причини, поради които водородът е ключов приоритет за постигане на Европейската зелена сделка и преходът за чиста енергия в Европа. Възобновяемата електроенергия се очаква да декарбонизира значително дял от потреблението на енергия в ЕС до 2050 г. Водородът има потенциал за преодоляване на част от тази празнина като вектор за съхранение на възобновяема енергия, батерии и транспорт, осигурявайки резервно копие за сезонни промени и свързващо производство на места до по-отдалечени центрове на търсене. В стратегическата си визия за климатично неутрален ЕС се прогнозира дялът на водорода в енергийния сектор на Европа да нарастне от сегашните 2-4% до 13-14% до 2050 г.

  Мотивация

  _
  Ако ръководите собствен бизнес, то Вие сте в позиция сериозно да преобразите света, в който живеем, светогледа и мирогледа ни.
  #vr-group
  Определено е важно да вярвате в идеите си… Трябва да работите със страст и да умеете да вдъхновявате околните да изпитват същото.
  #vr-group
  Не мислете, че единственият начин да постигнете много е с цената на големи рискове. С минимален риск можете да извлечете максимум ползи.
  #vr-group